KONCEPCEDůvěra-bezpečné riziko

Vzájemná důvěra mezi dětmi, průvodci a rodiči je základem našeho bytí. Věříme, že dítě dokáže odhadnout své možnosti. Necháváme je lézt na stromy, zacházet s nářadím. Vedeme je k samostatnosti, ale jsme vždy nablízku ku pomoci.


Svoboda-respekt-hranice

Ctíme svobodu a respektujeme jedinečnost každé bytosti, přitom jsme si vědomi, že jsme součástí něčeho většího (skupiny, přírody, vesmíru). Aby bylo dobře nám všem, společně vytváříme pravidla, jež formují hranice a tím chrání bezpečí jednotlivců i celku.

Volná hra

Dětem nabízíme tvořivý či jiný program, ale důležitou součástí dne je a bude jejich volná hra. Věříme, že svobodná hra v přirozeném prostředí je pro dětský vývoj nepostradatelná. Většina učení totiž u dětí předškolního věku probíhá právě prostřednictvím hry, a aby mohl být člověk v kontaktu se svým já, potřebuje zase dostatek volnosti. Nároků je na děti i nás dospělé v této době víc než dosti a tak šťastný je ten, kdo může jen prostě plynout nebo si lelkovat dovolí. :)Život v přírodě

Svůj čas trávíme v zázemí krásného sadu a jeho blízkého i širšího okolí. Zdravíme se s bažanty, motýli a sousedy. Jindy zas zatajujeme dech před vydrami. Odpočíváme v maringotce nebo jen tak pod třešněmi, které dobře znají naše bosé nohy i bláto rozprotřené od holínek až po střapec na kulichu. My na oplátku vnímáme je. Oděné v bílém květu, s plody, jež se v naší prvotní nedočkavosti jen těžko mění v rudé. V barevných proměnách listoví i s opuštěnými hnízdy v prokřehlých holých větvích. A zima... Zima je v krajině delší než ve městech. A tak na jejím konci už hltáme v kůře stromů odraz každého slunečního paprsku. Příslibu dalšího jara.  

Vztah

Dítě se může plně rozvíjet jen tehdy, pokud se cítí v bezpečí a jistě v naší lásce. Jednou z našich priorit je tedy mít s dětmi dobrý vztah. Stejně tak pečujeme o vztahy mezi námi a okolím. Naším cílem je vytvářet společenství s rodinným prostředím.

Zdravá strava

Svačinky si nosí děti své a obědy si necháváme dovážet - z dobré jídelny. Občas si společně vaříme a to je taky prima. Důležité však pro nás není jenom jídlo strávit do bříšek, ale i strávit ho společně. Vnímáme to jako posvátný okamžik v běhu všedního dne.

“Budoucnost, kterou bychom chtěli zajistit vlastním dětem, bude utvářena slušností k dětem jiných rodičů.”